در اکثری موردها در همین گروه از مردان، ژنیکوماستی پس از شش ماه تا دو سال بدون اقدام درمانی خویش بخود از در میان میرود. داروهایی اخیراً از سوی سازمان خوراک و دارو مورد تائید قرار گرفته اند، اما هنوز امکان به کارگیری از آنها در این گزینه خاص، ثابت نشده است. تازه ترین تکنیکی که درمان سریع را ارائه داده، ولی بعنوان یک منش حل دراز مدت محسوب نمی شود، به کار گیری از تیشرت های منحصربه‌فرد ژنیکوماستی می باشد. همین تی شرت ها راحت بوده و اختلالی در فعالیت های روزانه ایجاد نمی کنند. زیادهروی در مصرف الکل یا این که سوء مصرف مواد مخدر نیز به تبارک شدن سینه آقایان منجر میشود. چنانچه مردی یک طرفه سینه اش تبارک شده است، بایستی به پزشک خود اطلاع دهد و آیا تا به اکنون کسی از اقوام نزدیکش (مادر ، آبجی یا این که دختر) به سرطان پستان دچار شده است؟ در غایت ایشان شما را از تمام جوانب فرآیند مطلع می سازد تا اساسی نکته ها مثبت و منفی پروسه جراحی آشنا شوید. بخش اعظمی از داروها یا تکنیک های شبیه که به جهت درمان مشکلاتی از قبیل سرطان سینه گزینه به کارگیری قرار می گیرند، اکثر اوقات نتیجه ها بهینه ای را در التیام و بهبود درد و خصوصیت های فیزیکی در در بین بیماران ژنیکوماستی رفتار می نمایند. این نتیجه های استوار به مریض یاری می نمایند که سینه بهتری داشته باشد و اعتماد به نفس او نیز ارتقا یابد. خوبتر میباشد پیش از جراحی ژنیکوماستی ، به جهت اطمینان از تراز سالمی تان و کارایی صحیح قلب ، آزمایشاتی همچون آزمایش خون ، رادیوگرافی و الکتروکاردیوگرافی را به انجام رسانید. بزرگی سینه در مردان زمانیکه هورمون ها به شرایط پایدار رسیده و تعادل خود را به دست می آورند، بدون درمان، به طور خودبخود، از میان می رود. تبارک شدن بافت پستان در مردان حالتی میباشد که به آن “ژنیکوماستی” Gynecomastia گفته میشود. در صورت عدم پیگیری دنبال کردن همین پروسه معالجه جدید، بیمار، درد، آلرژی و احساس شرمندگی شدید را جراح ژنیکوماستی اصفهان تجربه خواهد کرد. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب وبسایت ژنیکوماستی جراحی دکتر.

ایندکسر