دزد هم مثل ناتاشا يک شب در ميان ميتواند اسم يک شخص را به تیتر اسم اول بدهد، البته در انتخاب نام دوم ميتواند هر شب يک نام ثابت را بدهد. درصورتیکه گاد پاسخ استعلام را مثبت بدهد به این معنی که آن شخص مافیا میباشد و چنانچه جواب استعلام را منفی بدهد به این معنی که آن شخص شهروند بازی مافیا سیتی است. ۱- می تواند به صورت مستقیم به یک عدد از بازیکنانی که داخل دفاعیه هستند، رأی خروج داده و بدون دقت به تعداد آرای رأی گیری، آن بازیکن را از بازی خارج کند. در همین رخ موکل در فاز روز از هر دسته رایگیری که بر درمقابل او باشد ، مصون است. همانطور که اشاره کردیم، بازی مافیا در دو فاز شب و روز انجام میگردد و در آن بایستی نقش های درمقابل را حدس زده و به حذف آنها بپردازیم. فرد لال شده باید طوری خلق و خوی کند که انگار در بازی وجود ندارد ولی هنگام رایگیری گاد او را نیز جزو نفرات حساب میکند. همینطور کاراگاه خصوصی تنها کسی می باشد که می تواند هویت آدمکش را شناسایی کند. همینطور جانسخت کسی میباشد که دو توشه در فاز شب می تواند از معبود خواهش استعلام کند. به جهت نمونه در صورتی که ۱۰ نفر در بازی باشند و یک نفر لال شده باشد ، هر فرد به جهت اعدام بایستی ۶ رای اخذ نماید که رای او بیش از ۵۰٪ باشد و در لیست سیاه برود و اگر ۵ نفر رای دهنده به لیست سیاه نمی رود ؛ زیرا تعداد اشخاص ۱۰ نفر است و یک نفر فقط لال شده می باشد و ۵۰٪ برای ۱۰ نفر در نظر گرفته میشود. بازیکن در گیر روز اول لال می شود به این معنی که نمی تواند کلام بزند و بایستی به طور کامل ساکت باشد. نفر اول شخصی هست که می خواهد استعلام مافیا بودن یا این که نبودن او را بداند و نفر دوم شخصی است که میخواهد به او تیر بزند. درصورتیکه آن شخص مافیای مستقل بود استعلام او مثبت و در صورتی که فقدان استعلام او منفی خواهد بود و چنانچه شخص مورد اشاره او آدمکش باشد ، گاد هویت آدمکش را به جهت کاراگاه خصوصی فاش میکند. پس از خروج پدرخوانده از بازی ، آدمکش همانند یک آدم کش حرفهای آغاز به فعالیت میکند. در واقع او میتواند در شکل زنده بودن در شب خویش را کشته و یکی از از شهروندان را تبدیل به مافیا کند و اساسی همین عمل تعداد مافیا را به برابر شدن اهمیت شهروندان نزدیکتر کند. به این صورت که گرداننده پس از دفاع اول متهمان، شهر را به خواب نیمروزی میبرد، شهردار را بیدار می‌کند و از او میپرسد که آیا مایل به لغو رأیگیری است یا این که نه. تروریست به اصطلاح دیفیوز می گردد و درصورتیکه در فاز روز توسط رایگیری بیرون شود ، نمیتواند کسی را اهمیت خود از بازی بیرون کند. خدا هیچ نقشی در خود بازی به عهده ندارد و فقط به تیتر یک Moderator سعی می نماید وظایف افراد را با سوال پرسیدن از آن‌ها انجام دهد. مجهول شخصیتی میباشد که کاربر هیچ گروهی نیست. یاکوزا صرفا میتواند شهروندان را به مافیا تبدیل کند و نه هیچ یک از نقشدار های گروه شهروندی مثل دکتر ، کاراگاه و … فراماسون : از شخصیتهای شهروندی میباشد که در فاز شب اهمیت ندای گاد بیدار میگردد و می تواند یکی از از بازیکنان که احتمال میدهد شهروند باشد را تعیین کند و به اصطلاح با او لینک و پیوند کند. تروریست : یکی از اشخاص تیم پدرخوانده است. استعلام تمامی افرادی که در مجموعه پدرخوانده میباشند مثبت هست ، به جز خود پدرخوانده. کل افراد چشمان خود را باز کرده و بازی شروع میشود. یاکوزا دقیقا همانند یک مافیای بی آلایش فعالیت مینماید و فقط در شرایطی که احساس خطر بر روی حذف خودش در فاز شب داشته باشد ، به جهت تیمش از خودگذشتگی کرده و خودکشی مینماید و یکی از از شهروندان را به مافیا تبدیل میکند. درصورتیکه در فاز شب نماینده قانونی وکالت یکی از اعضای مافیا را گرفته باشد ، در آن شب استعلام آن مافیا برای کاراگاه منفی می آید. اگر چیره به شناسایی مافیا شد ، بایستی اصلی آوردن استدلال شهروندان را قانع کند که از او حمایت کنند. می بایست بتوانید سناریوی گروه در مقابل را تشخیص داده و در کسری از ثانیه واکنش نشان دهید. غالبا چون مافیاهای مستقل اعضای مجموعه مافیا را نمیشناسند ، استعلام آنها منفی در لحاظ گرفته میشود. سه بار می تواند از توان خویش استعمال نماید اما سازه به نظر گاد می تواند بیشتر یا کاهش باشد. اسنایپر یک عدد از اعضای مجموعه شهروندان میباشد که بسته به تعداد بازیکنان، یک‌سری تیر در تفنگ خویش دارد. بازی مافیا یک بازی جذاب دورهمی دوستانه یا خانوادگی بوده و یکی از مزیتهای این بازی رویش توانایی حرف کردن و دلیل کردن در توده می باشد سپس از مدتی بازیکنان این مجموعه به راحتی می توانند از حق خود در اجتماع دفاع کنند لذا انجام این بازی به جهت اشخاص خجالتی و گوشه گیر قویاً سفارش می بازی مافیا صفر تا صد شود. کاراگاه حق افشای نقش خود را در روز ندارد. اگر نام موردنظر شهروند نقشدار ، شهروند معمولی یا این که نقش های سیاه بازی باشد به شهروندان سفيد تبدیل می شود در صورتی که اسم مورد نظر مافیا باشد شهروند سفيد میمیرد. مافیا در ازای دور اندیشی و قدرتش وظیفه داره که ساکت و بیحرکت فعالیت شبش رو انجام بده، شهروند نیز به استدلال ناآگاهیش عمل شب رو زیر حیث میگیره و حساس توجه عملکرد در پیدا نمودن مافیا میکنه. دزد حساس انجام هر مدل دزدی عملا کاری انجام نداده و کارایی او خنثی میشود.

ایندکسر