اهمیت ارسال پیامهای الکتریکی قابل تنظیم، ماهیچه ها روستا نقطه از تن به طور هم‌زمان حیاتی تنش و انقباض عضلانی مواجه میگردد فرزین جباری بیش تر کرد: این سیستم تحریک، موجب انقباض ایزومتریک عضلات می گردد که بشکل متعدد در واحد دوران انجام میگیرد، سیستمی که ما عمده برای افراد زخم چشم که تمرینات پویا برای آن ها مضر میباشد بکار میبریم، ضمن این که در کنار تمرینات پویا، بعنوان کمکی به ورزشکاران نیز ارائه میدهیم، جباری اضافه کرد همین سیستم را بدنسازانی که در مسابقات فیگور میگیرند خوب تر فهم میکنند چون مشابه فیگور گرفتنی میباشد که کل بدن زیر فشار هست و قریه نقطه از بدن، دائما در اکنون انقباض و آزاد شدن تارهای عضلانی است. ضربه هایی که به وسیله دستگاه تولید می شود و الکترود ها را از سطح پوست تا روی عضله‌ها میرساند ، ضربات سبب ساز انقباض عضله ها می شوند پس در سرانجام ، حرکت واقعی را شبیه سازی می نماید و موجب انقباض منظم ماهیچه‌ها می شود. کالری های بیشتری میسوزد: در ارتفاع هر توشه تمرین با دستگاه ایکس بادی شما چیزی حدود 500 کیلو کالری را در 20 دقیقه می سوزانید بعد از آن از 4 تا 6 ساعت تمرین شما باید چیزی بیشتر از 1200 کیلو کاری سوزانده باشید در نهایت در 48 ساعت بعد از آن از جلسه تمرین باید بیش از 4000 کیلو کالری از بدن ایکس بادی در تبریز شما آب شود. بنابراین می توانید تغییرات بدن خویش را آن‌گاه از جلسه چهارم به وضوح تماشا کنید. ایکس بادی تازه ترین فنآوری ورزشی می باشد که در آن از سیستم EMS ( که مختصر سه کلمه Electric Muscle Stimulation که به معنای تحریک الکتریکی عضلانی است) استعمال شده ایکس بادی قیمت میباشد . جدیدترین نحوه تن درستی و تندرستی در آمریکا و اروپا می باشد که حالا در کشور ایران هم در حالا پرورش است. یک عدد دیگر از مزایای ورزش در باشگاه ایکس بادی وی آی پی فیت پیشگیری از پوکی استخوان خواهد بود، بطوریکه عضلات نگهدارنده استخوانها تقویت شده و موجب بهبود راندمان آن‌ها و تحکیم استخوانها خواهد شد. ۸. اصلاح فرم تن و لاغری مهم ایکس بادی یکی دیکر از مزایای اثرگذار و سودمند ورزش در باشگاه ایکس بادی vipfitgym میباشد، مهم تقویت عضله ها و پرکاری آنها چربیهای زائد حذف شده و موجب شکیل شدن اندامها خواهد شد. در طی تمرینات قدرتی مغز پیامی به ماهیچه‌ها میفرستد که موجب انقباظ آن می شود البته کلیه عضله ها نمیتوانند همین ارتباط گسترده را به خوبی اخذ کنند و همین ماهیچه ها به راحتی فعال نمی شوند به این خاطر به لطف رویش نمی یابند.

ایندکسر