اصل سوالات را دانلود کنید

در دو طرف عقب وسایل نقلیه طویل باید دو عدد علامت نشان دهنده وسیله نقلیه طویل(مستطیل زرد یا سفید رنگ که دارای حاشیه قرمز است) الصاق گردد تا رانندگان وسایل نقلیه پشت سر را ازطویل بودن آنها آگاه گرداند. مسئولان شرکتها و مؤسسات حمل بار و رانندگان وسایل نقلیه مکلفند مقررات خاص حمل موادخطرناک را رعایت نمایند. رانندگان وسایل نقلیه که مواد خطرناک حمل میکنند باید در دو طرف و عقب وسیله نقلیهتابلویی که روی آن کلمه (خطر) با حروف درشت و به دو زبان فارسی و انگلیسی و به رنگ قرمز نوشته شدهباشد نصب کنند. تبصره – در تصادفات منجر به جرح در صورتی که وسیله نقلیه دیگری برای انتقال فوری مجروحان بهمراکز درمانی موجود نباشد، راننده وسیله نقلیه در تصادف میتواند با علامت گذاری محل قرار گرفتن چرخدرسطح راه، اقدام به حمل مجروحان با وسیله نقلیه خود نماید. راننده هر وسیله نقلیهای که مرتکب تصادف منجر به جرح یا فوت گردد، موظف استبلافاصله وسیله نقلیه را در محل تصادف متوقف ساخته و با نصب علایم ایمنی هشدار دهنده برابر ماده (۷۱)این آییننامه، رانندگان وسایل نقلیه دیگر را از وقوع حادثه آگاه سازد و تا هنگامی که تشریفات مربوط بهرسیدگی از سوی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه پایان نیافته از تغییر وضع وسیله نقلیه یا صحنه تصادفخودداری نموده و بلافاصله اقدام به انتقال مجروحان به مراکز درمانی نماید.

گواهی نامه رانندگی
رانندگان وسایل نقلیه هنگام تصادف منجر به جرح یا فوت مکلفند بلافاصله نام و نشانیصحیح و مشخصات گواهینامه رانندگی وسیله نقلیه خود را به مأموران انتظامی اعلام دارند و در صورتدرخواست مدارک قانونی اعم از گواهینامه، کارت شناسایی خودرو و بیمه نامه از سوی مأموران مربوط، اینمدارک را به آنان تسلیم نمایند. تعمیرگاهها و توقفگاهها موظفند ظرف ۲۴ ساعت پس از دیدن وسیله نقلیهای که آثار تصادفیا جای گلوله در آن وجود دارد مراتب را با ذکر مشخصات وسیله نقلیه و در صورت امکان با ذکر نام و نشانیراننده به واحد انتظامی محل اعلام دارند. با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار میشود. این آزمون جهت صدور گواهینامه رانندگی برای خودروهای سنگینتر و متوسط صادر میشود. هرگاه ضمن توزین معلوم شود که بیش از ظرفیت مقرر بارگیری شده است بار اضافی تخلیه میشود. در خیابانها و یا تقاطعهایی که سطح آنها به شکل شطرنجی و به رنگ زرد و سیاه نقاشیشده، هنگامی که تراکم خودروها زیاد است و امکان تخلیه به هنگام تقاطع وجود ندارد، رانندگان موظفندپیش از محل نقاشی شده متوقف شوند و مسیر حرکت دیگر خودروها را باز نگه دارند. پ – چراغ قرمز برای ایست- رانندگان وسایل نقلیهای که با چراغ قرمز برخورد میکنند باید پیش از خطویژه ایست، توقف کامل نمایند و در صورت نبودن خط ایست در فاصله پنج متری چراغ راهنمایی و رانندگیبایستند و تا روشن شدن چراغ سبز و تخلیه تقاطع از وسایل نقلیه منتظر بمانند.

حتما بخوانید:

برای لایک بیشتر در اینستاگرام

آزمون راهنمایی رانندگی
وسایل نقلیه امدادی، بازرسی، انتظامی، سازمانهای خدمات رسانی و مدارس باید دارایدستگاه آگاه سازی شنیداری و دیداری مندرج در ماده (۶۰) این آییننامه و تجهیزات ایمنی باشند و روی بدنهوسیله نقلیه هم عبارات و علایم مشخص کننده نقش و یا نصب نمایند. سوالات آیین نامه اصلی رایگان خط کشی راه ها در خیابان ها و جاده ها به منظور سهولت عبور و مرور وسایل نقلیه و آگاه ساختن رانندگان و عابرین پیاده از وضعیت راه ها اجرا می شود. ب – چراغ زرد برای احتیاط- رانندگان وسایل نقلیهای که با این چراغ روبرو میگردند نباید از خطایست یا از تراز چراغ راهنمایی و رانندگی عبور کنند مگر آنکه آنچنان به خط ایست تقاطع و یا چراغراهنمایی و رانندگی نزدیک شده باشند که پیش از عبور از خط ایست یا از تراز چراغ راهنمایی و رانندگینتوانند به آسانی توقف نمایند. ت – چراغ چشمک زن زرد برای عبور با احتیاط- رانندگان وسایل نقلیه مکلفند با دیدن این چراغ ازتقاطع و گذرگاه پیاده با احتیاط و سرعت کم عبور نمایند. نصب آگهی یا علامت یا تابلو یا وسایلی که دارای شباهت با علایم و یا تابلوهای راهنماییو رانندگی باشد یا از آنها تقلید شود و یا منظور از آن هدایت و کنترل وسایل نقلیه باشد و یا به طریقی باعثجلوگیری از دیدن علایم و تابلوراهنمایی و رانندگی گردد و همچنین نصب چراغهای رنگی تبلیغاتی در کنارچراغهای راهنمایی و رانندگی به طوری که موجب اشتباه رانندگان گردد ممنوع است.

در مواقع اضطراری راهنمایی و رانندگی و پلیس راه میتوانند خود اقدام به انتخاب نوع علایم و محلاستفاده و در صورت لزوم تهیه و نصب آنها به طور موقت نموده و مراتب را بر حسب مورد، به شهرداری و یاوزارت راه و ترابری اعلام نمایند. ب ـ بلند کردن دست یا دستهای مأمور به دو طرف و به طور افقی – مفهوم این حرکت برای کلیه استفادهکنندگان از راه که جهت حرکت آنها در امتداد جهت نشان داده شده با دست یا دستهای مأمور صلاحیت دارمیباشد، به معنای ایست خواهد بود. به نظر میرسد اتفاق مهمی باشد، به آنها نزدیک میشوم و از زمزمههایشان میفهمم که برای آزمون گواهینامه رانندگی آمدهاند و بیشترشان دنبال راههایی هستند تا بتوانند راحتتر گواهینامه رانندگی بگیرند. تبصره – نحوه همکاری و وظیفه دستگاههای یاد شده و همچنین اعمال مدیریت از سوی کارشناستصادف، برابر دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کمیسیون ایمنی راههای کشور میرسد. علایم راهنمایی و رانندگی مانند انواع چراغ ها، تابلوها، خط کشی ها، نوشته ها، ترسیمها و نیزعلایم تعیین سمت عبورکه باید روی راهها کشیده شود، بر اساس قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مروردر جادهها و کنوانسیون مربوط به علایم راهها ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ تهیه شدهاند، و همچنین رنگ زمینه و شکلعلایم و تابلوها، مطابق نمونههای (پیوست شماره ۴) این آییننامه است.

حتما بخوانید:
کیت مکش و هدرز چیست و چه کاربردی دارند؟

آزمون آیین نامه
اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد آزمون آیین نامه گواهینامه پایه سوم لطفا از سایت ما دیدن کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum instagram beğeni bayan escort - vip elit escort lyft accident lawyer html nullednulled themesMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme Nakite ÇevirmeLevitraGeciktiriciMobil Ödeme BozdurmaMobil Ödeme BozdurmaVodafone Mobil Ödeme Bozdurma