جراح، از طریق برش ایجاد شده بافت غددی، چربی و پوست اضافی را از اطراف هاله و کنارهها و تحت سینه برمیدارد. اگرچه ورزش منظم که تا یک‌سری ماه تدوام داشته باشد میتواند ورم بافت را از اطراف آن کاهش دهد، ولی برای داشتن یک تن ترکهای مانند، فرد بایستی مدت زیادی صبر نماید تا تأثیر ورزش بر روی بدن را ببیند. می توان از داروهایی که بر روی مرحله هورمون ها تأثیر می گذارند مثل تاموکسیفن و رالوکسیفن استفاده کرد. در مردان مسن به کارگیری از تستوسترون به جهت کاهش ترشح تستوسترون تجویز می شود. در صورتی که دخانیات مصرف می کند نسبت به رخنه آن مبادرت نماید. پس در صورت بروز چنین مشکلی صد رد صد به دکتر مراجعه نموده و از وی جویای منشا اختلال خود باشید و در صورتی که مشکلات از این نوع موردها بود پروسه درمانی را پیش بگیرید. همین کار نقش به سزایی در بالا رفتن اعتماد به نفستان دارد و می تواند به شما احساس بهتری به جهت پوشیدن لباس های متعدد و یا حضور در مکان های گوناگون را داشته باشید . علاوه بر این، ممکن می باشد دکتر شما معاینه فیزیکی و بررسی دقیق بافت پستانها را در فرمان کار خویش قرار دهد. به طور کلی ژنیکوماستی ناشی از عدم تعادل هورمونی در بدن است. فرد باید اقدامات درمانی و یا این که درمان هورمونی را آزمون کرده باشد و در رخ عدم برد نسبت به جراحی ژنیکوماستی اقدام کند. هورمونهای تستوسترون و استروژن، ایجاد و نگهداری ویژگیهای مردانه را نیز در زنان و نیز در مردان در اختیار گرفتن میکنند. بزرگی سینه به دلایل متمایز برای مردان ایجاد می شود. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها زیاد بخش اعظم در مورد سوالات ژنیکوماستی لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

ایندکسر