در این بین فاضلابهای صنعتی به ادله مصرف بالا و تنوع جور آلایندهها از دارای بیشتری برخوردار بوده و همواره تصفیه فاضلابهای صنعتی چالشهای بیشتری دارد. در این نحوه رئاکتور گزینه به کار گیری یک دسته رئاکتور اهمیت جریان رو به بالا میباشد که در آن بستری از دانه­هایی که به صورت بیولوژیکی تشکیل یافته­اند، نقش پرکننده را دارند. درجه تصفيه آن‌ها به مدل آلایندهها و غلظت آن‌ها بستگی دارد. دراغلب موردها در مقدار و میزان مرغوب بودن فاضلاب تولیدی نوساناتی وجود دارد. در برخی از موردها جهت حذف مواد آلاینده در فاضلاب لازم است که از یک روند شیمیایی به کار گیری شود. در اکثر اوقات مورد ها طراحی و ساخت تصفیه منزل های آب و فاضلاب با به کارگیری از سیستمهای تصفیه غشایی به رخ پکیج تصفیه فاضلاب غشایی و سیستم های اسمز معکوس RO می تصفیه فاضلاب صنعت ورقه سازی باشد. تهیه pH، انعقاد و لخته سازی، ترسیب شیمیایی و اکسیداسیون مثال هایی از روشهایی شیمیایی تصفیه فاضلاب می باشند. چرا که همین شیوه علاوه بر برخورداری از راندمان بالا در تصفیه، لجن بسیار کمتری تولیدکرده و همینطور لجن تولیدی آن تثبیت شده خواهد بود. فاضلاب هرچه کهنهتر باشد، رنگش تیرهتر و بويش متعفنتر خواهد بود. نکته دوچندان حیاتی در تمام طرز های تصفیه فاضلاب صنعتی همین است که آلاینده ها پس از تزریق مواد شیمیایی یا این که اعمال طرز های بیولوژیکی در کف مخزن یا این که استخر ته نشین می گردد. نکته : گندزدایی فاضلاب زمان بیرون داخل شدن از تصفیه منزل ، فرایندی هست تحمیلی و می بایست در هر حالتی که تصفیه خانه طرح شده باشد اجرا گردد. این عمل در مخزن هوادهی به وقوع می­پیوندد. ۳-در مخزن هوادهی تمامی میکروارگانیسمها، مواد آلی، بافت های مرده و مواد معدنی از در میان می روند. 5. در مخزن ته نشینی همگی موادی که در روند قبل از در بین نرفته اند و باقی باقیمانده اند، از تصفیه فاضلاب الکل سازی در میان می روند. تصفیه ثانویه : در این مرحله مجددا اکسیژن به فاضلاب تزریق می شود و تصفیه ثانویه صورت می گیرد. ۷- بدلیل خاصیت شیمیایی فولاد، استفاده از پوششهای حفاظتی در سطح های تماس فاضلاب حساس فولاد حتمی است. به جهت توده آوری این ذرات از اویل اسکیمر به کارگیری می گردد. به جهت خودداری از تولید نقص‌ در تأسیسات الکترومکانیکال و گرفتگی در لوله اضطراری می باشد که همین ذرات درشت دانه قطع گردند. آشغالگیر، در سیستم تصفیه فاضلاب، جهت تجزیه اجزای پهناور و آشغال­ های موجود در فاضلاب می­باشد. دراین روش، پروسه تجزیه یا این که تبدیل مواد آلاینده، به یاری افزودن موادشیمیایی ودر نتیجه واکنش ­های شیمیایی آن مواد صورت می­ گیرد.

ایندکسر