در همین فرآیند یکی از مشتقات آنتراکینون مانند ۲- اتیل آنترا هیدروکینون، بر اثر واکنش با هیدروژن در مجاورت کاتالیزور پالادیم به اتیل آنتراکینون تبدیل می شود. کمیاب پترو می خواهد دومی تولیدکننده آب اکسیژنه در مرزو بوم و از معدود موسسات تولید کننده همین فرآورده در خاورمیانه لقب بگیرد، آنهم حساس حجم تولیدی فراتر و گریدهای متنوعتر نسبت به واحدهای قبلی در کشور‌ایران و کشورهای همسایه. به این ترتیب در 12 دندان قدامی شاخص پلاک (Silness & Loe 1964 PI)(25) و شاخص جینجیوال(26) (Loe & Silness 1963 GI) و شاخص درصد خونریزی از لثه(27) Ainamo & Bay 1975)) میزان گیری شد. از قرن نوزدهم ساخت هیدروژن پراکسید تا حد زیادی افزایش یافته است. بر شالوده طراحی کمپانی «کیمیا پترو» که بخشهای مهندسی پایه آن هم تا حد لطف جلو رفته، قراراست همین شرکت پیاله ۱۸ ماه واحد ایجاد آب اکسیژنهای حیاتی گنجایش تولید ۲۵ هزار بدن در سال در استان قزوین راهاندازی کند، که مسلما انقلاب بزرگی در ساخت همین محصول مهم در مملکت و حتی حیطه محسوب میشود. محلول آبی: به برهان اثر گذاری لینک و پیوند هیدروژنی فی مابین مولکولهای آب و مولکولهای هیدروژن پراکسید محلول آلی هیدروژن پراکسید و ماده خالص آن حیاتی یکدیگر مختلف هستند. همه خاصیت شیمیایی این ماده بر اساس لینک و پیوند ناپایدار پراکساید آن است. آنزیمهائی که این ماده را مصرف و یا این که آن را جداسازی میکنند را پراکسیدازها مینامند. مصرف مکرر آب اکسیژنه برای مو مضر میباشد چون که مو را شکننده می نماید. معمولی ترین پراکسید پایدار، پراکسید هیدروژن میباشد در حالی که عمده پراکسیدها ناپایدار و خطر آفرین هستند. به برهان این ناپایداری این ماده طبق معمول دارای یک پایدارکننده در یک محلول اسیدی ضعیف اب اکسیژنه فواید نگه داری میشود. در یک محلول بازی، آباکسیژنه میتواند بسیاری از یونهای معدنی را کاهش دهد. آب اکسیژنه در اثر گرما و قبل از رسیدن به نقطه جوش خود، جداسازی می شود و همینطور اصلی گذشت زمان، به آب و اکسیژن تبدیل میشود. پراکسید هیدروژن بدست آمده را بوسیله تقطیر در دمای بالا و فشار تحت به سرعت جدا می کنند، آنگاه محلول رقیق پراکسید هیدروژن را در فشار اندک تقطیر می کنند تا محلول آب اکسیژنه ۳۰ درصد وزنی بدست آید. چنانچه مدت مدیدی آب اکسیژنه را انبار کنند، ممکن است تماما جداسازی و تبدیل به آب گردد. در فعالیت در صورتی که هیدروژن پراکسید یا این که آب اکسیژنه تا همین درجه حرارت گرم شود یک واکنش تجزیه گرمائی انفجاری صورت می دهد. هیدروژن پراکسید یا این که آب اکسیژنه یک مخلوط شیمیایی اصلی فرمول شیمیایی H2O2 میباشد. در صورتی که از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد فروش آب اکسیژنه زنجان لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر